Ärkebiskopen är en biskop som står i lite högre rang än de andra biskoparna i Svenska kyrkan. Oftast är biskopen knuten till ett område som kallas för ett ärkestift. Ett ärkestift kan vara ett ledande stift eller statskyrkan. Ärkebiskopen är den högsta rang man kan nå inom den kristna kyrkan. I Sverige har vi haft en ärkebiskop i Uppsala sedan 1164 och Uppsala har också varit ett ärkestift lika länge. Först var det ett ärkestift inom den katolska kyrkan fram till 1531 och därefter i den evangelisk-lutherska kyrkan. En ärkebiskop fungerar som kyrkans främste ledare både nationellt och internationellt och är Svenska kyrkans företrädare. Den som är ärkebiskop idag är Antje Jackelén som blev vald i oktober år 2013 och är den första kvinnan som är ärkebiskop i Sverige.

Ärkebiskopen har olika arbetsuppgifter

Ärkebiskopen heter Antje Jackelén.

Ärkebiskopen är den som sammankallar Svenska kyrkans alla biskopar. Det finns 14 biskopar, en från varje stift i Sverige, förutom från Uppsala stift där det finns två: en ärkebiskop och stiftets biskop. Det står i biskopskollegiet att ärkebiskopen är den främste bland jämlikar så det är hon som leder de gemensamma samråden med de andra biskoparna. En ärkebiskop är inte ansvarig för de andra stiften utan det är stiftets biskop som har det pastorala ansvaret där. En ärkebiskop har olika arbetsuppgifter och en av dem är att vara Svenska kyrkans företrädare både i nationella och internationella sammanhang. Eftersom en ärkebiskop är den främste ledaren har hon en viktig ekumenisk roll och i Sverige betyder det att hon engagerar sig i Sveriges kristna råd.

Ärkebiskopen är den som viger alla nya biskopar i Svenska kyrkan. Detta sker i Uppsala domkyrka. En ärkebiskop är ordförande i Kyrkostyrelsen och i Kyrkomötets läronämnd. Hon har även ansvar att delta i ett internationellt samarbete med andra kristna kyrkor och trossamfund. Exempel på sådana kan vara Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet, Europeiska kyrkokonferensen och något som kallas för Borgågemenskapen. Kyrkornas världsråd är ett ekumeniskt internationellt organ som har över 340 medlemsorganisationer från 100 länder knutna till sig. Världsrådet har över 500 miljoner medlemmar. För att kunna vara med i Kyrkornas världsråd måste kyrkan ha över 50 000 medlemmar. Generalsekreteraren Olav Fykse Tveit gratulerade den Svenska kyrkans nya ärkebiskop Ante Jackelén när valet var klart.

Den nya ärkebiskopen

Ärkebiskopen Antje Jackelén föddes i Tyskland år 1955 och tillhörde den unierade landskyrkan när hon växte upp. Den unierade landskyrkan är en sammanslagning av lutherska och reformerta kyrkor i Tyskland. Hon studerade teologi i Tübingen och vigdes senare till präst i Uppsala av biskopen Lars Carlzon år 1980. Hon har arbetat som församlingspräst i olika församlingar i Stockholmsområdet för att sedan arbeta i Lunds kyrkoförsamling. 1999 blev hon teologie doktor vid Lunds universitet. Då var hon klar med sin avhandling som på tyska heter ”Zeit und Ewigkeit”, på engelska ”Time and Eternity” och på svenska heter den ”Tidsinställningar”. Hon arbetade en tid vid universitet i USA där hon var lärare i systematisk teologi.

Efter att ha arbetat utomlands blev hon vald till biskop i Lunds stift vilket skedde i oktober år 2006. Hon blev invigd som biskop i Uppsala under 2007. Hon tog då valspråket ”Gud är större” som kommer från Första Johannesbrevet 3:19-20. Antje Jackelén var en aktiv biskop i samhällsdebatten och har skrivit många böcker och artiklar, både vetenskapliga, populärvetenskapliga, debattartiklar och andaktstexter. Svenska kyrkans tidnings webbplats hade en enkät där resultatet visade att hon var den klara favoriten till att efterträda Anders Wejryd , för att bli den nya ärkebiskopen i Svenska kyrkan. Den 15 oktober 2013 var valet klart och Antje Jackelén blev vald till den nya ärkebiskopen. Hon fick cirka 56 procent av rösterna. Hon är den första kvinnan i detta ämbete och invigningen skedde den 15 juni 2014 vid en högmässa i Uppsala domkyrka.

Ärkebiskop då och nu

Ärkebiskopen är den person som står i högre rang än de andra biskoparna. Det står i biskopskollegiet att ärkebiskopen är den som är den främste bland jämlikar så den personen sammankallar de andra biskoparna och leder deras samråd. En ärkebiskop är knuten till ett ärkestift som då som nu är Uppsala stift som har två biskopar: en ärkebiskop och biskopen som är ansvarig för stiftet. Vår första ärkebiskop valdes år 1164 och det första ärkestiftet grundades i Uppsala. I Sverige finns nu 14 biskopar som har pastoralt ansvar för sitt stift.

Ärkebiskopen är den främste ledaren inom Svenska kyrkan och företräder kyrkan både nationellt och internationellt. Den personen har en viktig ekumenisk roll och deltar aktivt i internationella samarbeten med andra kristna kyrkor och trossamfund. Vår ärkebiskop just nu är Antje Jackelén som är född i Tyskland och studerade teologi där. Hon prästvigdes i Uppsala år 1980 och blev biskop i Lund 2006. Hon blev vald till ärkebiskop och invigdes 2014.