Under den senaste tiden har vi i Sverige tagit emot ett stort antal människor som har flytt från krig. Svenska Kyrkan har alltid varit engagerade med att hjälpa människor, både i Sverige och i andra länder, men under den senaste tiden har trycket på deras hjälpinsatser varit enormt. Har du alltid velat hjälpa människor men inte riktigt vetat hur du ska gå tillväga? Genom att engagera dig i Svenska Kyrkan och deras hjälpinsatser kan du göra en stor skillnad. Inte minst nu när det kommer massvis med människor till vårt land, ofta med traumatiska minnen och helt utan några personliga tillhörigheter.

Att hjälpa människor för en bättre värld

Hjälpa människor på olika sätt

Det finns många olika sätt som man kan hjälpa människor på. En del föredrar att skänka pengar till någon organisation som ser till att pengarna kommer till nytta, medan andra föredrar att involvera sig mer aktivt, till exempel genom att stå i ett soppkök för hemlösa, eller kanske genom att anordna ett språkkafé för nyanlända. Båda sätten är bra och genom Svenska Kyrkan får du en chans att hjälpa till precis på det sätt som passar dig. Du kan till exempel välja att ge en summa till deras insamling som sker flera gånger under året och som går till olika ändamål.

Svenska Kyrkan hjälper även till genom att anordna insamlingar lokalt, både för hemlösa och för de flyktingar som har anlänt under den senaste tiden. Kläder och leksaker är vanligtvis det som efterfrågas. Något annat som arrangeras är sociala kvällar, där nyanlända får en chans att nätverka, lära känna och prata med den svenska lokalbefolkningen. Detta är ett bra sätt att hjälpa människor att integreras i samhället, samtidigt som det ger dem det välbehövliga sociala stödet som alla vi människor har ett behov av. Många gånger arrangeras även pysselkvällar. Där kan man umgås, lära varandra slöjdtekniker eller pyssel, samt hjälpa en medmänniska som kanske känner sig ensam i det nya landet.

Ett måste som medmänniska

Att hjälpa människor är ett måste som medmänniska, för ibland är det enda som krävs för att skapa en bättre värld ett vänligt ord, en omtanke och en vilja att förbättra vår omvärld. Alla människor kan hamna i svårigheter och trots att du är den som hjälper idag kan du vara den som behöver hjälp imorgon. Genom att sprida goda gärningar och medmänsklighet förändrar vi världen tillsammans, samtidigt som vi normaliserar det faktum att man som medmänniskor hjälper varandra vid svåra tider. Det är idag viktigare än någonsin att sträcka ut en hand för att hjälpa till, vad för slags metod man än väljer.

Oavsett om du är kristen eller tillhör någon annan religion kan du hjälpa människor genom den Svenska Kyrkan. Alla är välkomna att vara med för att hjälpa till, för ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma för att hjälpa och ta hand om våra medmänniskor. Förutom att hjälpa flyktingar och hemlösa kan vi även sträcka ut en hand åt de äldre i Sverige, som ofta upplever ensamhet på ålderns höst. Genom att bjuda in till gemenskap kan vi skänka glädje.

Lite gör stor skillnad

Har du inte tid att engagera dig regelbundet? Det är fullt förståligt, eftersom många idag har en mycket stressig vardag där det är svårt att hitta mer tid. Vid dessa tillfällen är en liten donerad summa ett smidigt och bra val för dig som ändå vill hjälpa människor. När du ger till en förening där du vet att pengarna går till rätt plats, då kan din lilla gåva vara till stor hjälp. Du kan även hjälpa människor genom att engagera dig extra vid högtider. Varför inte ställa upp på ett luciatåg på ett äldreboende, eller arrangera ett julbord för de hemlösa i din stad? Ibland krävs det väldigt lite för att göra stor skillnad.