Svenska kyrkan är uppdelad i 13 stycken stift, dessa kan beskrivas som lokala administrationsområden. Västerås stift är ett av dessa och omfattar landskapen Västmanland samt delar av Dalarna och Uppland. Västerås stift bildades så tidigt som på 1100-talet tillsammans med bland andra Strängnäs, Eskilstuna och Linköpings stift. Idag är stiftets högste ledare biskop Mikael Mogren. I stiftet finns 8 kontrakt, 44 pastorat och 76 olika församlingar samlade. Varje stift har en domkyrka och Västerås domkyrka uppfördes på 1200-talet. Le Guide vert, som är motsvarigheten till restaurangernas Guide Michelin, delar ut stjärnor till intressanta besöksmål. Västerås domkyrka har fått högsta möjliga betyg, alltså tre stjärnor.

Västerås stift har anor sedan 1100-talet

Linde bergsslags församling ingår i Bergsslagen kontrakt tillsammans med sju andra som sammantaget bildar Västerås stift. Stiftet grundades redan under tidigt 1100-tal och den stiftsköld som valdes är densamma än idag. Skölden föreställer vad som brukar kallas för ett Gudslamm, en symbol som kan kan ha fyra olika betydelser beroende på i vilket sammanhang bilden används. Den övergripande betydelsen är Jesus död på korset, han var som ett offerlamm. Lammet står också för Kristus som en försonare som anknyter till uttåget ur Egypten och berättelsens påsklamm. Johannes Döparen skulle i samband med detta ha sagt ”Se Guds lamm, som borttager världens synd!” Skölden är en hyllning till Johannes Döparen.

Den vackra domkyrkan i Västerås stift

Under medeltiden i Sverige, år 1050-1520, var Västerås domkyrka helgad åt Johannes Döparen men också åt jungfru Maria. Kyrkan kallas ibland för Domkyrkan Vårfru. Kyrkan uppfördes under 1200-talet och invigdes den 16 augusti år 1271. Man fortsatte dock att bygga ut fram till 1517. Under 1690-talet utbröt en brand som bidrog till att hela yttertaket och tornspiran fick ett nytt utseende. Utöver detta är exteriören på den kyrka som vi ser idag uppförd under renoveringar på både 1800- och 1900-talet. Enligt källor omnämndes Västerås stift för första gången år 1164 men var dåtidens kyrka låg eller hur den såg ut vet man inte.

Biskopar i Västerås stift

En biskop är den högsta ledaren inom ett stift och sedan år 2015 har Västerås stift haft Mikael Mogren i den rollen. En biskop ska leda arbetet och inspirera stiftets och dess olika församlingar. I en biskops uppgift ingår också att viga nya präster och diakoner i Svenska kyrkan. Mogren som föddes i september 1969 prästvigdes av biskop Jonas Jonson år 1996. Innan han blev utsedd till biskop i Västerås arbetade han som stiftsadjunkt mellan åren 2004 och 2011. Det är en präst som arbetar med övergripande uppgifter men som också väljer ut ett specialområde att fokusera lite extra på. Det kan exempelvis vara barn- och ungdomsarbete eller gudstjänstliv.

I maj 2015 med 58% av rösterna valdes Mikael Mogren till biskop i Västerås stift. Han blev i och med detta den förste manliga biskopen i Svenska kyrkan som är öppet homosexuell. Mogren vill lägga fokuset på aktuella samhällsfrågor och menar att vi alla måste våga att finnas där för någon. Han har flera gånger tagit debatt med det rasistiska partiet Nationaldemokraterna. Mogren är den 67:e biskopen i stiftet. Vilka de första biskoparna på 1100-talet var vet man tyvärr inte idag men man har källor sedan 1200-talet.

Ett rekommenderat besöksmål

Västerås stift och dess långa historia gör det till ett intressant resmål. Ett stift och dess församlingar är i ständig förändring och det vittnar inte minst Västerås stift om. Sedan 1100-talet har domkyrkan byggts om och restaurerats ett flertal gånger vilket har förändrats dess utseende. Stiftets olika biskopar, från den förste kända Robertus som ledde arbetet mellan åren 1219 och 1225 till Mikael Mogren idag, har alla satt sin prägel på arbetet. Domkyrkan som är ett rekommenderat besöksmål har vackra och färgrika fönstermålningar. Kyrkan är också begravningsplats för bland annat den svenske kungen Erik XIV som dog den 26 februari år 1577 på Örbyhus slott. Legenden säger att han blev förgiftad med arsenik i sin ärtsoppa.